Perbandingan Laman Web Terkenal Dahulu Dan Sekarang

Perubahan sesebuah laman web berubah mengikut peredaran zaman dan semestinya laman web sekarang lebih kemas, menarik dan ringan. Dulunya laman web terkenal ini kelihatan seperti rumah yang tidak siap, namun mereka berjaya membangun dan ini membuktikan kualiti konten yang dihasilkan lebih penting dari reka bentuk sesebuah laman web.

Wikipedia (2001)

Wikipedia (2017)

Pinterest (2010)

Pinterest (2017)

Google (1998)

Google (2017)

Tumblr (2007)

Tumblr (2017)

eBay (1995)

eBay (2017)

LinkedIn (2003)

LinkedIn (2017)

MySpace (2003)

MySpace (2017)

YouTube (2005)

YouTube (2017)

Twitter (2016)

Twitter (2017)

Yahoo (1994)

Yahoo (2017)

Facebook (2004)

Facebook (2017)

This entry was posted in Teknologi and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *